SZUKAJ POPRZEZ
NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE

Pustewny (Pustevny)

Łęk pomiędzy Radhoszczem i Tanecznicą, najwybitniejszy oraz najczęściej odwiedzany ośrodek górski w Beskidach. Można tu dotrzeć szosą z Prostrzedni Beczwy lub wyciągiem krzesełkowym z Raztoki w Trojanowicach. W roku 1891 otworzyło tu Pogórskie stowarzyszenie Radhoszcz przytulnę zwaną Poustewnie, do końca stulecia dołączyło do niej kilka kolejnych budowli, Szuna, Mamienka i Libuszin od architekta Duszana Jurkowicza. Areał dopełniają stylowe koleby Walaszka, U Zarysza i hotel Tanecznice z rok 1926. Unikatny kompleks budynków miał zostać pod koniec 2. wojny światowej zniszczony przez ustępujące wojska niemieckie, lecz 2. słowackiej brygadzie partyzanckiej M. R. Sztefanika udało się temu zabronić. Pustewny są głównym punktem wyjściowym w drodze na wierzch Radhoszcza (ścieżka nauczna). Na Pustewnach znajduje się również stara dzwonnica wałaska oraz altana widokowa Cyrilka. W kierunu na Czerwów młyn leży skocznia, także narciarze mogą skorzystać z popularnego ośrodka narciarskiego.
PustewnyPustewny
Pustewny
PustewnyPustewny
Pustewny
PustewnyPustewny
Pustewny
PustewnyPustewny
Pustewny
Kolejka linowaKolejka linowa
Kolejka linowa
RadhoszczRadhoszcz
Radhoszcz